PRACOVNÍ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Poradenství v situaci:

  • emočního stresu a osobních problémů
  • zvládání pracovních (životních) změn
  • konfliktů se spolupracovníky
  • pracovní přetíženosti a hledání efektivnějších pracovních návyků
  • zdravotních problémů vyvěrajících z psychické nepohody
  • syndromu vyhoření, chronické únavy
  • rodinných obtíží
  • sebepoznání (když život neběží jak má, přestože děláme to nejlepší, co umíme)

S klienty pracujeme zejména v těchto oblastech:

  • rozvoj osobnosti (nové strategie překonávání problémů, obnova sebevědomí a pozitivního sebehodnocení)
  • rozpoznání a určení priorit
  • rozpoznání a mobilizace vlastních zdrojů k překonání krize
  • rozšíření přehledu o cestách a možnostech, jak problém řešit
  • odhalení nevědomých blokád, nevědomých motivů, přání
  • volba vhodné strategie k řešení konkrétního problému
  • posílení schopnosti jednat v konfliktní situaci
  • relaxace, psychosomatická stabilizace
  • lepší porozumění druhým a s druhými (rozvoj komunikace)